Konkursy Różne

Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

Poczynając od 2019 roku Wrocławski Dom Literatury wspólnie z Festiwalem Góry Literatury (od 2021 organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk) co roku ogłasza nabór w Ogólnopolskim Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

Edycja 2023

Wytyczne piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką:

  • recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek polskich autorek i autorów opublikowanych w 2019 roku lub później
  • recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji
  • objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami
  • zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych
  • w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 20 kwietnia 2023 nie ukończyły 33 roku życia)
  • termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku
  • prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

  • 1 miejsce: 3000 zł brutto
  • 2 miejsce: 1500 zł brutto
  • 3 miejsce: 500 zł brutto

Więcej o Konkursie (czytaj)

(źródło: organizarora)

Dodaj komentarz