Konkursy Konkursy literackie

Rozpoczyna się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

Rozpoczyna się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Na zgłoszenia wyjątkowo w trzech kategoriach: liryka, epika i dramat – czekamy do końca kwietnia 2023. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych honorariów oraz wydania zwycięskich książek w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2023 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

W „Nowym Dokumencie Tekstowym” 2023 rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach:

  • liryka – premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami
  • dramat – różne formy dramatyczne: dramat, słuchowisko, scenariusz lub zbiory utworów należących do ww. gatunków autorstwa Uczestnika zawierających nie więcej niż 300 000 znaków ze spacjami.


Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Do jednego maila można załączyć więcej niż jeden projekt. Jeżeli projekty należą do różnych kategorii, należy zgłaszać je w odrębnych mailach, zawierających odpowiedni wpis w temacie („NDT – Liryka”, „NDT – Epika”, „NDT – Dramat”).

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu (patrz strona organizatora).

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia w trzech kategoriach. Nagrodą są honoraria w wysokości 7000 PLN dla laureatów nagród głównych oraz 1000 PLN dla wyróżnionych, a także wydanie książek autorów, którzy otrzymali nagrody główne, w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lipca 2023 roku.
(źródło Instytut Literatury)

Dodaj komentarz