Konkursy Konkursy literackie

Rusza IX edycja konkursu o Nagrodę im. Kotarbińskiego

Rozpoczyna się nabór prac do IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Książki można zgłaszać od 13 marca do 12 maja 2023 r. Jest to jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię. Jej laureat otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.


Do zgłaszania prac zapraszane są uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2023 r. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi w końcu listopada br. podczas uroczystej gali.

Prace na konkurs można zgłaszać:
– pocztą na adres: Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,
– elektronicznie na e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.
Regulamin konkursuNa konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki w trakcie ośmiu edycji wpłynęło prawie 500 prac ze 130 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się już 40 wybitnych książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła skuteczniej promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1500 wzmianek w mediach o konkursie.

Dotychczasowi laureaci nagrody
Zwycięzcy ośmiu dotychczasowych edycji konkursu – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Każdy z nich jest również humanistą w rozumieniu postaw i prezentowanych na co dzień wartości. Dwoje z laureatów przekazało swoje nagrody na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy, udowadniając tym samym, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale również empatyczne podejście do drugiego człowieka.

Ogólnopolska Kapituła Nagrody
Książki wpływające na konkurs są recenzowane, oceniane i wybierane przez Kapitułę, którą tworzą wybitne osobowości polskiej humanistyki:
– prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
– prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
– prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
– prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
– prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
– prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
– ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
– prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (Przewodnicząca Kapituły).

Patron nagrody
Prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk. Był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

(info Uniwersytet Łódzki)

Dodaj komentarz