Konkursy Konkursy literackie

Konkurs literacki „Z miłości do miasta”

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziewiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2023 r.


Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie nie publikowanych. Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką.

Utwory nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra.

Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”.

Nagrodą główną jest wydanie książki laureata.

Regulamin konkursu.

Więcej informacji
(info Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”)

Dodaj komentarz