Rynek wydawniczy

Zmarł historyk i socjolog prof. Paweł Śpiewak (1951-2023)

W wieku 71 lat zmarł historyk, socjolog, publicysta, były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego prof. Paweł Śpiewak. O jego śmierci poinformował w czwartek30 marca jego syn Jan Śpiewak.

Paweł Śpiewak urodził się 17 kwietnia 1951 roku w Warszawie. Był synem pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka.
Paweł Śpiewak był socjologiem i historykiem idei, publicystą. Był nauczycielem akademickim m.in. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia. W latach 1992–1993 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich. Członek Towarzystwa Kursów Naukowych, współzałożyciel podziemnego kwartalnika “Res Publica”, w 1980 r. wstąpił do NSZZ “Solidarność”. Był jednym z sygnatariuszy skierowanego do władz komunistycznych apelu 64 naukowców, literatów i publicystów o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami. W 1984 r. Paweł Śpiewak uzyskał stopień doktora, w 2000 r. został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. W wyborach w 2005 r. uzyskał mandat posła na Sejm V kadencji w okręgu warszawskim (kandydował jako bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej). W 2007 r. nie ubiegał się o reelekcję.Był członkiem redakcji “Res Publiki Nowej” i “Przeglądu Politycznego”, publikował m.in. we “Wprost”, “Dzienniku”, “Gazecie Wyborczej”, “Rzeczpospolitej” oraz “Tygodnika Powszechnym”.

W latach 2011–2020 był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii “Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości, w której według jury przekonująco łączył “socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę” oraz nie bał się “podejmować trudnych tematów, ufając, że rzetelne i odpowiedzialne myślenie służy wspólnemu dobru”.

Dodaj komentarz