Edytorstwo Historia książki i druku

Zbiory G.B. Bonifacio na liście Narodowego Zasobu Bibliotecznego

22 marca 2023 roku Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczenie do narodowego zasobu wybranych obiektów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej. Mowa o 431 starych drukach oraz 6 rękopisach, które Giovanni Bernardino Bonifacio przekazał Radzie Miasta Gdańska 28 września 1591 roku.

Wpis do Narodowego Zasobu Bibliotecznego można porównać do umieszczenia danego zabytku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Narodowy Zasób Biblioteczny tworzą unikatowe pozycje, mające wyjątkową wartość (historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną) i znaczenie dla dziedzictwa narodowego.


Giovanni Bernardino Bonifacio (fot. Wikipedia)

G.B. Bonifacio, markiz d’Oria (ur. 10 kwietnia 1517 w Neapolu, zm. 24 marca 1597 w Gdańsku) – włoski humanista, bibliofil, podróżnik, fundator Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku. Podczas swych podróży po Europie zgromadził pokaźny księgozbiór. 25 sierpnia 1591 podczas podróży morskiej z Anglii, żaglowiec wiozący Bonifacia i jego księgozbiór uległ wypadkowi w porcie gdańskim. Wprawdzie większość książek udało się wydobyć z wody, ale ich właściciel utracił wzrok i musiał zrezygnować z dalszej podróży. 28 września 1591 ofiarował swój księgozbiór miejskiemu Gimnazjum, a w zamian otrzymał mieszkanie (pokój z przedsionkiem, czyli dawną celę klasztorną) w gmachu gimnazjalnym (byłym klasztorze franciszkanów) wraz z dożywotnią sumą na utrzymanie. 22 czerwca 1596 oficjalnie udostępniono jego bibliotekę pod nazwą Bibliotheca Senatus Gedanensis – Biblioteka Rady Miejskiej w Gdańsku. On sam zmarł w swojej gdańskiej celi kilka miesięcy później. Pochowano go w sąsiadującym z Gimnazjum i Biblioteką kościele św. Trójcy, gdzie upamiętnia go, zachowane do dziś płaskorzeźbione epitafium.
(źródło i zdjęcia Fb PAN Biblioteki Gdańskiej, Wikipedia)

Dodaj komentarz