Organizacje branżowe

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2023. Kultura Wymaga wsparcia.

Zbliża się 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, święto dające impuls do rozważań o znaczeniu uczestnictwa w kulturze dla życia osobistego każdego z nas oraz rozwoju kraju.

Od lat wskazujemy na zbyt niski poziom czytelnictwa w Polsce i konieczność jego podniesienia. Jeżeli chcemy, aby Polska dołączyła do wysoko rozwiniętych krajów świata powinniśmy systemowo wspierać budowanie domowych bibliotek. Wprowadzenia książki do naszego codziennego życia, jej obecność wokół nas kreuje nawyk czytania jako czynności oczywistej, dającej przyjemność i satysfakcję. Jednakże warunkiem tego, aby w obecnej sytuacji ekonomicznej polskich rodzin zaopatrzenie gospodarstw domowych w książki, szersze uczestniczenie w ofercie kulturalnej w ogóle stało się powszechnie możliwe – konieczne są systemowe programy pomocowe ze strony państwa.

Twórcy i wytwórcy kultury polskiej odczuwają boleśnie brak narzędzia, które w decydujący sposób pomogłoby ulżyć w wydatkach na książki, koncerty, sztuki teatralne czy pójście do kina. Przywołajmy pozytywne skutki, jakie miał wieloletni program „ulgi internetowej” dla upowszechnienia cyfrowej kompetencji w społeczeństwie polskim i dla innowacji w polskiej gospodarce! Skorzystajmy z tego doświadczenia.

Chcielibyśmy, aby obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w tym roku stały się punktem zwrotnym w dyskusji o systemowym wsparciu polskiej kultury poprzez ulgę podatkową. Podnieśmy na nowo apel branż kreatywnych z 2020 roku o systemowym wsparciu dla kultury. Niech twarde dane o uczestnictwie Polaków w kulturze, o liczbie domostw, w których znajdziemy bibliotekę nareszcie drgną i poszybują w górę.

Sonia Draga
Prezes Polskiej Izby Książki


Obchodzone na całym świecie święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. W 2008 roku Polska Izba Książki, inicjator obchodów tego święta w Polsce, zaprosiła wszystkie organizacje związane z książką do współpracy przy organizacji obchodów. Powstał Komitet Porozumiewawczy wspierany przez Instytut Książki. Z roku na rok w dniach wokół daty 23 kwietnia coraz więcej mówiło się i pisało o książkach, coraz więcej było imprez, konkursów i innych wydarzeń z nią związanych. W księgarniach odbywają się weekendy z różą, a także spotkania i warsztaty, które organizują także biblioteki. W niektórych regionach w obchody włączyły się samorządy i urzędy lokalne. Media wpisały tę datę w swój grafik i są aktywnym uczestnikiem obchodów. Dyskusja o książce, o wielkiej przyjemności czytania i jego niezwykłej, wszechstronnej roli dla naszego rozwoju zadomowiła się w przestrzeni publicznej i zajęła swoje należne miejsce.

(info PIK)

Dodaj komentarz