Biblioteki Różne

Lokomotywa Juliana Tuwima po portugalsku

Lokomotywa Juliana Tuwima po raz pierwszy ukazała się drukiem 12 kwietnia 1936 roku, na ósmej stronie niedzielnego wydania tygodnika „Wiadomości Literackie”.
Liczący sobie równo 87 lat wiersz Tuwima to klasyka polskiej literatury dla dzieci i zarazem przykład olśniewającej wirtuozerii językowej. Utwór, w całości oparty na instrumentacjach głoskowych, wydaje się przy tym bardzo trudny do tłumaczenia na inne języki. A jednak… Znane są jego przekłady na czeski (prof. Jacek Baluch), niemiecki (James Krüss, laureat Małego Nobla, czyli Nagrody im. H.Ch. Andersena), francuski, angielski, słoweński, rosyjski, jidysz, esperanto. Na włoski przełożyła Lokomotywę prof. Monika Woźniak, na ukraiński Ostap Nożak, którego gościliśmy rok temu w Bibliotece Publicznej. m.st. Warszawy. Wywiad z poetą został zarejestrowany na YouTube.
Warto dodać, że Lokomotywa jest również tłumaczona na języki mniejszościowe i gwary występujące w Polsce..

Osiemdziesiątą siódmą rocznicę pierwodruku Tuwimowego arcydzieła połączono w Bibliotece na Koszykowej z innym ważnym wydarzeniem, a mianowicie z nawiązaniem współpracy pomiędzy biblioteką a Instytutem Luisa de Camõesa w Warszawie. Gośćmi niedawnego spotkania byli dwaj tłumacze Lokomotywy na język portugalski: pan José Carlos Dias, dyrektor Instytutu Camõesa, oraz prof. Gerardo Beltrán z Uniwersytetu Warszawskiego. Obaj panowie, poza tym, że są pracownikami naukowymi Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, są również twórcami. Gerardo Beltrán jest poetą i tłumaczem poezji na język hiszpański, ma duży dorobek zarówno w jednej, jak i w drugiej dziedzinie. Przełożył m.in. poezje Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza; jest również autorem dzieł literackich w języku hiszpańskim, z których dwa: A la velocidad de la luz (Z prędkością światła) oraz Breve Paisaje con sombras (Krótki pejzaż z cieniami) ukazały się w wydaniach dwujęzycznych hiszpańsko-polskich. José Carlos Dias jest poetą, prozaikiem, autorem sztuk teatralnych, tłumaczem na język portugalski. Przełożył między innymi Męczeństwo Piotra Oheya Sławomira Mrożka oraz Teatrzyk „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

W wywiadzie Goście mówią o wspólnym tłumaczeniu Lokomotywy, które stało się wielką przygodą ich życia, o swoich pasjach, o poezji, o pracy tłumacza, a także o patronie Instytutu Luisa de Camõesa, wielkim poecie portugalskim XVI wieku.
Rozmawiają: prof. Gerardo Beltrán UW i dyr. José Carlos Dias (Instytut Camõesa). Prowadzenie: Ewa Gruda.

(info Ewa Gruda)

Dodaj komentarz