Targi w Polsce

“Dziękuję Polsko” – podsumowanie MTK w Warszawie 2022

Ostatnim branżowym akordem Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie była konferencja prasowa podsumowująca mijające Targi. Oprócz organizatorów MTK wzięli w niej udział m.in.: Oleksandra Kowal (pani dyr ukraińskiego Instytutu Książki) wraz z załogą, Witalij Biłyj (I sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie), Jana Krywobok (attaché kulturalna ambasady Ukrainy w Polsce), z-ca szefa misji ambasady Republiki Włoch w Warszawie Laura Ranalli, Fabio Troisi – dyr Włoskiego Instytutu Kultury w Polsce oraz Grzegorz Majerowicz, reprezentujący Polską Izbę Książki.

Dyrektor MTK Jacek Oryl podziękował organizatorom ukraińskiego wystąpienia podczas MTK, zaznaczając, że przygotowano niezwykle ciekawy i oryginalny program. Wzięło w nim udział około 40 autorów i 45 wydawnictw, odbył się szereg spotkań w ramach różnorodnych festiwali.

MTK odwiedziło ponad 100 tys. osób, co stanowi rekord krajowych targów książki. Doskonale sprawdziła się nowa lokalizacja części targów pod namiotami od strony Alei Jerozolimskich, a tak liczny udział czytelników wskazuje, że lokalizacja MTK w i przed Pałacem Kultury i Nauki jest nie do pobicia. Wkrótce do organizacji targów wykorzystywana będzie przestrzeń w wykańczanym już Muzeum Sztuki Nowoczesnej.  J. Oryl zapowiedział też, że na wniosek wydawców Jesienne Targi Książki (wrzesień) zostaną przeniesione z Arkad Kubickiego do PKiN. Organizacja tego wydarzenie pozwoli nadrobić poziom sprzedaży tych wydawców, którzy w tym roku wybrali udział w targach na Stadionie Narodowym. Oceniając tegoroczne MTK i nie chcąc dzielić sił na równoległe wydarzenia targowe, większość z nich już zadeklarowała udział w targach jesiennych i w przyszłorocznej edycji MTK – powiedział J. Oryl. Zdaniem Fundacji Historia i Kultura niemalże równoległe organizowanie w stolicy targów książki szkodzi promocji rynku wydawniczego i promocji czytelnictwa.

Oleksandra Kowal (pani dyr ukraińskiego Instytutu Książki) podziękowała Fundacji Historia i Kultura za możliwość i zaszczyt udziału w jej ulubionych targach na świecie – targach książki w Warszawie, Instytutowi Książki za pomoc i współudział przy organizacji Festiwalu Siła Słowa, Polskiej Izbie Książki za program branżowy, polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych za finansowe wsparcie udziału Ukrainy w MTK, Ambasadzie Ukrainy w Polsce i koleżankom z ukraińskiego Instytutu Książki, dzięki którym powstała tak duża prezentacja literatury i rynku książki w Ukrainie. Liczy, że efektem targów będzie wzrost kontaktów między wydawcami z Polski i Ukrainy, rosnąca ilość wzajemnych tłumaczeń książek. Swoje wystąpienie zakończyła hasłem: ,,Dziękuję Polsko!”

Witalij Biłyj (I sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie) podziękował w imieniu Ambasadora Ukrainy w Polsce, całej Ambasady i całej Ukrainy za udział w charakterze Gościa Honorowego podczas MTK w Warszawie. To spełnienie jego marzenia. Podziękował za możliwość promocji ukraińskiej książki i wsparcie, jakie udzielane jest ukraińskim wydawcom w jakże dla nich trudnym czasie wojny.

Jacek Oryl ogłosił przyszłorocznego Gościa Honorowego MTK w Warszawie – będzie nim Republika Włoska Wstępne przygotowania już trwają, biorą w nich udział Ambasada Włoch w Polsce, Włoski Instytutu Kultury w Polsce, Instytut Handlu Włoskiego w Warszawie, a w Rzymie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Wydawców Włoskich. Planujemy przygotować fantastyczne wydarzenie, choć będzie to trudne, biorąc pod uwagę poprzeczkę, jaka postawiła w tym roku Ukraina. Tylko kultura i literatura mogą budować przyszłość – powiedziała z-ca szefa misji Ambasady Republiki Włoch w Warszawie Laura Ranalli.

Na pierwszym planie (od lewej): z-ca szefa misji Ambasady Republiki Włoch w Warszawie Laura Ranalli, dyr MTK w Warszawie Jacek Oryl, pani dyr ukraińskiego Instytutu Książki Oleksandra Kowal

Przyszłoroczne MTK odbędą się w dniach 23-26 maja.

Dodaj komentarz