Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Laureaci Nagrody Academia 2023 za najlepszą książkę akademicką i naukową

Podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia Nagrody Głównej Academia, Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej Academia 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych otrzymał:

 • Dom Wydawniczy Księży Młyn za publikację „Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya, dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego” Przemysława Dominasa.

Wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymały:

 • Wydawnictwa Naukowego PWN za „Biopolimery” Tom I Jana F. Rabka
 • Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego za „Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych” Katarzyny Pyżewicz (przekład i opracowanie: Małgorzata Borowska)
 • Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej za „Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe” Teresy Kusionowicz.

Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Academia 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych przyznano:

 • Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” za publikację „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989” (redakcja naukowa: Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz).

Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Academia 2023 przyznano:

 • Wydawnictwu Naukowemu i Edukacyjnemu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za „Prasa we Lwowie w latach 1918-1945” Jerzego Jarowieckiego
 • Wydawnictwu słowo/obraz terytoria za „Słownik odgłosów somatycznych (na podstawie prozy polskiej po 1989 roku)” Adama Regiewicza
 • Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Stanisław Przybyszewski, Dzieła literackie – edycja krytyczna tom I – proza poetycka. Pentalogia” pod redakcją Gabrielą Matuszek-Stec.

Nagrodę Główną Academia 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej Wojciech Gilewski, członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, wręczył:

 • wydawnictwu słowo/obraz terytoria za publikację „Muzeum. Historia światowa. 1. Od skarbca do muzeum” Krzysztofa Pomiana w przekładzie Tomasza Stróżyńskiego.


Wyróżnienia Akademia 2022 otrzymały trzy wydawnictwa:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację: „Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii” pod redakcją naukową Grzegorza Raubo i Jarosława Włodarczyka
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za publikację: „Metafizyka dla neurotyka. Czym jest i czym mógłby być coaching filozoficzny?” Marcina Fabjańskiego
 • Wydawnictwo Naukowe PWN i PZWL Wydawnictwo Lekarskie za publikację: „Neurologia wieku podeszłego” Marcina Fabjańskiego (redakcja naukowa: Agnieszka Gorzkowska, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec).

Jury przyznało również pięć wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie:

 • Instytutowi De Republica za publikację: „Instytucje Justyniańskie” Tomasza Palmirskiego
 • Arx Regia – Wydawnictwu Zamku Królewskiego w Warszawie za publikację: „Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego” Tomasza Jakubowskiego
 • Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za publikację: „Wykład o słodkiej ziemi Cypru, „Cronaca”, to jest Kroniką, zwany” Leoncjusza Machierasa (przekład z dialektu cypryjskiego, wstęp, przypisy, słownik i indeksy – Małgorzata Borowska)
 • Wydawnictwu Ossolineum za publikację: „Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” w oprac. Olgi Tkachuk przy współpracy Doroty Sidorowicz-Mulak
 • Wydawnictwu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację: „Staphylinina (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland” pod redakcją naukową Andrzeja Mazura i Andrzeja Melke.

(źródło: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie)

Dodaj komentarz