Konkursy poetyckie

Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej 2023 – mija termin zgłoszeń

31 lipca 2023 mija termin zgłoszeń haiku do Nagrody za rok 2022.

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a/ I – haiku opublikowane w języku polskim
b/ II – haiku opublikowane w języku angielskim.

Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2022 roku w jednym z tych dwóch języków drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.

Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 31.07.2023 roku.

Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie: Agnieszka Żuławska–Umeda (Przewodnicząca), Lidia Rozmus i Marta Chociłowska (Członkinie). Sekretarzem Kapituły jest Inesa Kruszka.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze maksymalnie 10 haiku nominowanych do nagrody, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a/ zgłaszane haiku w języku publikacji (polskim lub angielskim)
b/ imię i nazwisko autora
c/ miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę, numer i datę wydania czasopisma) i/lub źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
d/ nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

Nagrodę w obu kategoriach stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) brutto. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.

Wszelkie pytania należy wysyłać na adres e-mail: nagroda@psh.org.pl


W ubiegłym roku zwyciężyli:

W kategorii haiku w języku polskim Wiesław Karliński za

lokalny pociąg
gdzieś za trzecią stacją
zapach bzu

W kategorii haiku w języku angielskim Ernest Wit za

mother’s passing
I bury myself
in a pile of leaves

(źródło PSH)

Dodaj komentarz