Festiwale literackie Targi, festiwale

26. Międzynarodowy Festiwal „Witkacy pod strzechy”

W dniach 14-16 września w słupskim Teatrze Rondo odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. Festiwal poprzedził konkurs, który pozwolił wyłonić szereg prac plastycznych, literackich i wystąpień scenicznych. To jedyny w Polsce konkurs inspirujący do własnej interpretacji złożonej twórczości S. I. Witkiewicza.


Konkurs nie jest objęty schematem, pozostawia twórcom dużą dowolność prezentacji swojej twórczości w wybranej dziedzinie. Daje możliwość zaprezentowania własnej twórczości w różnorodnej formie, mottem są proste i prawdziwe słowa Witkacego: „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”. To szansa dla osób zainspirowanych działalnością artystyczną Witkacego do wyrażenia sztuką swoich odczuć, przemyśleń czy przeżyć związanych z Witkacym i jego twórczością. Konkurs zachęca do rozwijania kreatywności uczestników ruchu teatralnego, fotografów, malarzy, tancerzy oraz wielu innych artystów. W tym roku w konkursie zakwalifikowano do zaprezentowania na Festiwalu portrety, mozaiki, obrazy, rysunki, fotografie, kolaże, instalacje i wiele innych rodzajów prac plastycznych, a także wiersze, opowiadania, dramaty, komiksy, wystąpienia sceniczne i inne utwory literackie.

Wrześniowy Festiwal to trzy dni tworzące wyjątkowe wydarzenie: publiczność będzie miała możliwość obcowania z niemal wszystkimi dziedzinami sztuki. Dzięki otwartej formule, w Festiwalu co roku biorą udział zarówno sceniczni wyjadacze, jak i początkujący malarze, pisarze, performerzy, tancerze, muzycy czy wykładowcy – słowem wszyscy, których artystyczne działania są inspirowane twórczością, filozofią lub życiem Witkacego. Na „Witkacego pod strzechy” składają się ponadto imprezy towarzyszące, warsztaty i wykłady.

Więcej informacji

Teatr Rondo
ul. Niedziałkowskiego 5a
Słupsk

Organizatorem Festiwalu jest Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo, Instytut Witkacego i Słupski Ośrodek Kultury przy wsparciu finansowym Miasta Słupska, Województwa Pomorskiego, Fundacji PFR, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.
(info NCK)

Dodaj komentarz