EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023: publikacje zgłoszone przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy – z fantazją wymyślone katalogi wystaw.

ANNA BOCHENEK

tekst: Karolina Pikosz
tłumaczenie: Krzysztof Drozdowski
fotografie: Anna Bochenek
korekta: Ewa Gorzaniak
projekt katalogu i skład: Katarzyna Tużylak-Kopytek
druk i oprawa: Pergama Bydgoszcz


LEON ROMANOW. MALOWAĆ I JESZCZE RAZ MALOWAĆ/ TO PAINT AND PAINT AGAIN

teksty: Karolina Rybka, Kazimierz Hoffman, Agnieszka Wysocka, Łukasz Romanow, Grzegorz Romanow, Wiesława Dubrowin, Barbara Chojnacka, Elżbieta Kantorek, Stanisław Stasiulewicz, Aleksander Dętkoś
redakcja katalogu: Karolina Rybka
tłumaczenie: Lucyna Tate, Krzysztof Drozdowski
korekta: Ewa Gorzaniak
fotografie: Wojciech Woźniak, Michał Buksa, Łukasz Romanow, Paweł Falkowski, Galeria Studio w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toriniu
projekt katalogu i skład: Katarzyna Tużylak-Kopytek
druk i oprawa: Pergama, www.pergama.pl


WSZYSTKO JEST HISTORIĄ PEWNEJ MIŁOŚCI/ EVERYTHING IS A STORY OF CERTAIN LOVE

tekst: Kamila Derda
tłumaczenie: Krzysztof Drozdowski
zdjęcia: Dariusz Gackowski
korekta: Ewa Gorzaniak
projekt publikacji i skład: Katarzyna Tużylak-Kopytek
druk i oprawa: Pergama Bydgoszcz


HEREDITAS SIGNA

MEDYCYNA KOLEKCJI/ MEDICINE OF COLLECTION

teksty: Danuta Milewska, Grzegorz Schmidt, Przemek Kozanowski
tłumaczenie: Krzysztof Drozdowski
zdjęcia: Maciej Sypniewski
redakcja i opracowanie: Grzegorz Schmidt, Mania Schmidt
redakcja językowa i korekta tekstu rozmowy: Katarzyna Smożewska
projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Katarzyna Tużylak-Kopytek
druk i oprawa: Pergama Bydgoszcz


[Zdjęcia pochodzą ze strony wydawcy]

Dodaj komentarz