EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Wydawnictwo Wolno


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023:
książki zgłoszone przez Wydawnictwo Wolno – aż sześć pozycji, z klasą wydane tomiki poezji, wierszowana książeczka i opowiastki dla dzieci, wynurzenia klimatyczne.


Krystyna Miłobędzka/ Hania Rani
CIEBIE ODE MNIE

teksty: Krystyna Miłobędzka
kompozycje i muzyka: Hania Rani
grafiki i projekt okładki: Łukasz Pałczyński
projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio
fotografia: Igor Zieliński
korekta: Karol Francuzik
druk i oprawa: ARTIS poligrafia


Magdalena Mrozińska, Kasia Walentynowicz

ORKIESTRA ŚWIATA

ilustracje: Katarzyna Walentynowicz
redakcja: Jarosław Borowiec
korekta: Piotr Przepiórkowski
projekt graficzny i skład: Beata Danowska, Marta Duda (Dobry Skład)
druk i oprawa: ARTIS poligrafia


Patryk Szaj
PAMIĘTNIK Z KOŃCA ŚWIATA (JAKI ZNAMY)

redakcja: Maciej Robert, Karol Francuzik
opieka redakcyjna: Jarosław Borowiec
projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio
druk i oprawa: ARTIS poligrafia
Erna Rosenstein
POŁAWIACZ CIENI

zebrał i opracował: Jarosław Borowiec
ilustracje: Katarzyna Walentynowicz
redakcja: Jarosław Borowiec, Karol Francuzik
projekt graficzny i skład: Marcin Markowski
druk i oprawa: ARTIS poligrafia
Marcin Orliński
PÓŹNIE SŁOŃCE

redakcja: Jarosław Borowiec
korekta: Urszula Putyńska
projekt graficzny: Marcin Markowski
druk i oprawa: ARTIS poligrafia

Marcin Świetlicki

SIEROTKA

redakcja: Jarosław Borowiec
korekta: Urszula Putyńska
projekt okładki: Szymon Szymankiewicz
projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio
druk i oprawa: ARTIS poligrafia

[Zdjęcia pochodzą ze strony wydawcy]


Dodaj komentarz