EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książka zgłoszona przez Wydawnictwo Nieśpieszne


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszona przez Wydawnictwo Nieśpieszne: mała, ale jakim charakterem…

Ańa Komorowska
JAK BYĆ MNIEJ AMBITNYM

redakcja: Ańa Komorowska
opracowanie, skład i łamanie: Michał Rokita
korekta: Halina Sadulak
druk i oprawa: Totem, Inowrocław

[Zdjęcia pochodzą ze strony wydawnictwa]


Dodaj komentarz