EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki wyróżnione i nagrodzone


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

18 października 2023 w gościnnych progach Warszawskiej ASP zebrało się jury Konkursu EDYCJA. Jury w składzie: prof. zw. Lech Majewski (przewodniczący Konkursu, Wydział Grafiki ASP w Warszawie), Justyna Czernikowska (Pracownia Typografii ASP w Warszawie),  prof. Błażej Ostoja Lniski (rektor ASP w Warszawie), Andrzej Palacz (red. naczelny naczelny magazynu „Wydawca”), Barbara Surdykowska (prawniczka, miłośniczka książek), Maja Żurawiecka (graficzka), Andrzej Palacz (red. naczelny naczelny magazynu „Wydawca”) z 17 nominowanych do finału książek 13 wydawnictw wyróżniło wydawców 7 książek, nagrodami uhonorowało trzy wydawnictwa.

Przypominamy, że w Konkursie EDYCJA wyróżniane są i nagradzane wydawnictwa, jako instytucje ponoszące pełną odpowiedzialność za stronę merytoryczną i edytorską wydawanych książek.

Nagrody i wyróżnienia wręczono pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

A oto wyróżnione i nagrodzone wydawnictwa:

Wyróżnienia:

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

za świetne opracowanie katalogu wystawy
i niezwykłe, przestrzenne etui broszury

OBIETNICA SZCZĘŚCIA.
MARIA PAPA ROSTKOWSKA

‒  teksty: Marianna Otmianowska, Joëlle Rostkowski,
Małgorzata Maria Grąbczewska
‒  fotografie rzeźb: Paweł Czarnecki
‒  projekt graficzny i skład: Urszula Tofil / Syfon Studio
‒  redakcja oraz korekta wersji polskiej: Agata Wawrzaszek,
Anna Skowrońska / Cała Jaskrawość
‒  tłumaczenie na język polski: Anna Sawicka-Chrapkowicz /
Cała Jaskrawość
‒  tłumaczenie na język angielski, redakcja i korekta wersji
angielskiej: Anne-Marie Fabianowska
‒  druk: Drukarnia Klimiuk


MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

za jasną prezentację formy i wartość edukacyjną

LEKSYKONU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

‒ praca zbiorowa pod red. Katarzyny Utrackiej
‒ koordynacja projektu: Anetta Jaworska–Rutkowska
‒ redakcja: Magdalena Jagielska
‒ korekta: Michał Tomasz Wójciuk
‒ opracowanie graficzne i łamanie:
Beata Danowska, Marta Duda / Dobry Skład
‒ druk i oprawa: Sindruk (Opole


MUZEUM WARSZAWY

za książkę
GRAŻYNA HASE. ZAWSZE W MODZIE

za niezwykle barwne opracowanie historii w niebarwnych czasach

‒ praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Dąbrowskiej
‒ koncepcja publikacji i redakcja merytoryczna: Agnieszka Dąbrowska
‒ redakcja językowa: Katarzyna Głowińska (Lingventa)
‒ wybór ilustracji: Agnieszka Dąbrowska, Małgorzata Makowska
‒ korekta: Barbara Milanowska, Magdalena Zabrocka / Lingventa
‒ opracowanie graficzne i skład: Nicola Cholewa, Magdalena Heliasz
‒ druk i oprawa: Unidruk sp. z o.o. sp.k. (Kraków)


WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

za poligraficzne mistrzostwo i spójną całość opracowania książki

BIBLIA. SŁOWO BLISKO CIEBIE
‒ autorka: Dorota Łoskot-Cichocka (tekst i ilustracje)
‒ redakcja i korekta: Barbara Żołądek
‒ konsultacja biblijna: ks. dr Jan Nowak
‒ opracowanie graficzne wnętrza i okładki: Dorota Nowacka
‒ druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego (Kielce)

Dyplom odebrał przedstawiciel drukarni Michał Golda.


WYDAWNICTWO WARSTWY

za interesujące opracowanie zbiorów wierszy, w tym tomiku

PUSTKO

‒ autor: Maciej Bobula
‒ ilustracje: Maciej Bobula
‒ koncepcja graficzna, redakcja i korekta: Dawid Skrabek
‒ projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor
‒ druk i oprawa: Argraf (Warszawa)


WYDAWNICTWO WOLNO

za interesujące ilustracje i oprawę graficzną książki

POLAWIACZ CIENI

‒ autorka: Erna Rosenstein
‒ zebrał i opracował: Jarosław Borowiec
‒ ilustracje: Katarzyna Walentynowicz
‒ redakcja: Jarosław Borowiec, Karol Francuzik
‒ projekt graficzny i skład: Marcin Markowski
‒ druk i oprawa: ARTIS poligrafia


ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
oraz MUZEUM WARSZAWY

za książkę
ANTOLOGIA SPOJRZEŃ. GETTO WARSZAWSKIE – FOTOGRAFIE i FILMY

za świetne opracowanie trudnego materiału dokumentacyjnego

‒ koordynacja, wybór i opracowanie: Anna Duńczyk-Szulc, Agnieszka Kajczyk
‒ teksty: Anna Duńczyk-Szulc, Maria Ferenc, Agnieszka Kajczyk, Janina Struk,
Tomasz Szerszeń
‒ redaktorki prowadzące: Joanna Jaroszuk, Aleksandra Kędziorek
‒ redakcja językowa: Joanna Liczner, Marta Wojas
‒ korekta: Magdalena Habera, Marta Wojas
‒ przekład na j. angielski: Marcin Wawrzyńczak
‒ przygotowanie map: Paweł E. Weszpiński
‒ opracowanie graficzne i łamanie: Anna Nałęcka-Milach
‒ druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j.

Dyplom odebrała Anna Ekielska, pracowniczka Działu Projektów Kulturalnych i Komunikacji ŻIH-u.


Nagrody:

MUZEUM WARSZAWY

za koncepcję i opracowanie graficzne książki

WSTECZ. HISTORIA WARSZAWY DO POCZĄTKU

‒ autor: Błażej Brzostek
‒ redakcja: Jolanta Chrzanowska-Pieńkos,
‒ korekta: Jolanta Chrzanowska-Pieńkos, Urszula Drabińska
(korekta dodatkowa: Małgorzata Makowska, Ewelina Solarek)
‒ kwerenda fotograficzna: Karolina Puchała-Rojek
‒ wybór ilustracji: Błażej Brzostek, Paweł Ignaczak, Karolina Puchała-Rojek,
Anna Wrońska
‒ projekt graficzny i skład: Kuba Sowiński, Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy)
‒ druk i oprawa: Sindruk (Opole)

Nagrodą jest paleta dowolnego papieru marki Munken. Nagrodę ufundowała firm Arctic Paper Polska. Dyplom i Nagroda zostały wręczona w siedzibie wydawnictwa.


WYDAWNICTWO PWSFTviT

z książkę
PHOBOS EX MACHINA

która w artystyczny sposób interpretuje społeczne wyzwanie

‒ autorzy: Ewa Ciechanowska, Artur Urbański
‒ teksty: Anna Maria Zarychta, Leszek Jażdżewski
‒ przekład: Jolanta Axvorthy
‒ redaktor prowadzący: Agnieszka Skolasińska
‒ korekta tekstów polskich/angielskich: Agnieszka Skolasińska,
Iwona Frątczak / Nigel Axvorthy
‒ projekt graficzny i skład: Bartłomiej Talaga / 19 Rivers
‒ druk i oprawa: Sindruk (Opole

Nagrodę ufundowała drukarnia cyfrowa SOWA – druk 100 tys. odbitek w jednym kolorze.

Certyfikat uprawniający do odbioru nagrody wręczył szef produkcji w Sowie Leszek Sienicki. W imieniu wydawnictwa odebrał ją Bartłomiej Talaga.


MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

za książkę

WDZIĘK I FANTAZJA”. MODA I REKLAMA
W TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ
ZBIGNIEWA K. WOŁYŃSKIEGO (1921-2008)

za interesujące opracowanie materiału
dokumentującego świat mody

‒ publikacja pod red. Macieja Szymanowicza
‒ redakcja: Daria Majewska,
‒ korekta: Irena Piecha / e-edytor
‒ projekt graficzny i typograficzny:
Piotr Chuchla, Julia Mirny
‒ projekt okładki: Piotr Chuchla
‒ projekt obwoluty: Julia Mirny
‒ skład: Piotr Chuchla
‒ opracowanie techniczna fotografii:
Dominika Śnieg
‒ druk i oprawa: Sindruk (Opole)

Nagrodę ufundowała Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca (Kraków) – zniżka na usługę poligraficzną.

Dyplom zostanie dostarczony laureatowi pocztą.


Tradycyjnie wręczane są dyplomy grafikom i drukarniom nagrodzonych książek. W tym roku dyplomy za jakość poligraficzną wszystkich trzech nagrodzonych pozycji powędrowały do Drukarni Sindruk z Opola. Odebrała je przedstawicielka zakładu.


Dodaj komentarz