Poligrafia poligrafia - różne

Kompap z 3,45 mln zł zysku netto po III kw. 2023 r.

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, po trzech kwartałach 2023 r. wypracowała 89,13 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk operacyjny za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 4,49 mln zł, a zysk netto sięgnął 3,45 mln zł. W IV kwartale Kompap podpisał nową umowę ze szwedzką spółką na ok. 7,5 mln zł, a także realizuje rosnące zamówienia wydawców szykujących się do bożonarodzeniowego szczytu zakupowego.


– Nasze wyniki po trzech kwartałach 2023 r. są pod wpływem m.in. trendów na rynku wydawniczym. Rosnące wcześniej bardzo szybko ceny papieru, ale też energii, wywindowały ceny książek, co finalnie odbiło się na ich sprzedaży. Teraz ceny papieru są niższe, ale ceny książek nie spadły proporcjonalnie. Mamy więc do czynienia z korektą zamówień rynku wydawniczego, który w ostatnich latach przeżywał wyjątkowy wręcz okres prosperity. Ubiegłoroczna baza porównawcza jest więc nadzwyczaj wysoka. Dotyczy to również wyników naszej grupy, na które ponadto w 2022 r. miało wpływ zdarzenie jednorazowe związane z zakupem spółki Komunikacja Masowa. Odnotowaliśmy wówczas dodatkowo 1,2 mln zł zysku z okazjonalnego zakupu. W świetle tego nasze wyniki po III kwartale 2023 oceniamy pozytywnie, bo mimo wysoce konkurencyjnego rynku zwiększyliśmy przychody, a także wypracowaliśmy solidny zysk netto. Chcemy dobrze wykorzystać IV kwartał, na który zwyczajowo przypada sezonowy szczyt branży wydawniczej, dla zwiększenia wyników naszej grupy. Uruchomiliśmy w tym celu w ostatnich tygodniach nową maszynę drukującą, dzięki czemu będziemy mogli obsługiwać zamówienia w jeszcze wyższej jakości i podnosić wydajność pracy w naszej drukarni – mówi Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

Nowo zainstalowane urządzenie to sprowadzona z Japonii nowoczesna ośmiokolorowa maszyna drukująca Komori, w którą Kompap zainwestował wiosną ok. 10 milionów złotych. Dzięki niej grupa znacznie zwiększyła swoje moce produkcyjne i może sprawniej obsługiwać zamówienia, których zawsze znacząco przybywa w ostatnich miesiącach roku. Inna inwestycja – maszyna drukująca Canon – kupiona za ok. 4 mln zł dla Komunikacji Masowej, zostanie uruchomiona w styczniu 2024 r. Kompap rozwija się nie tylko na rynku poligraficznym – w październiku spółka-matka podpisała umowę na usługi scanningu ze szwedzką firmą, która świadczy usługi pocztowe. Kontrakt o łącznej wartości około 7,5 mln zł obejmuje współpracę w latach 2024 i 2025.

Kompap inwestuje w rozwiązania przyjazne środowisku, które jednocześnie pozwolą obniżać koszty grupy. W przyszłym roku ma ona zacząć korzystać z nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 350 kW – wybrany już został wykonawca i inwestycja jest w trakcie przygotowań.


Grupę Kompap tworzą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe – Białostocki BZGraf  i olsztyński OZGraf, drukarnia offsetowa rolowa w Laskowicach oraz spółka Komunikacja Masowa. Drukarnie dziełowe Kompapu drukują na zlecenie największych krajowych wydawnictw, ale też w Białymstoku i Olsztynie są drukowane książki i albumy, które następnie trafiają do księgarń w całej Europie, a także na inne kontynenty. W Laskowicach są natomiast drukowane materiały dla dużych krajowych firm, np. PZU, Tauronu, Energi czy Totalizatora Sportowego. Przejęta w zeszłym roku Komunikacja Masowa świadczy zaś usługi dla największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

(info Practum Consulting, zdjęcie: Waldemar Lipka, prezes Kompapu)

Dodaj komentarz