Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Znamy laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

Wczorajszej (30.11.2023) uroczystości otwarcia 31. Targów Książki Historycznej towarzyszyło wręczenie dyplomów laureatom tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

A oto wyniki:

Nagroda główna (ex aequo):

  • Krystyna Pieniążek-Marković za Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Aleksandra Wojtaszek, za publikację Fjaka. Sezon na Chorwację, Wydawnictwo Czarne.

Jury nagrody przyznało także następujące wyróżnienia:

  • Iwona Fischer, Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie,
  • Božidar Jezernik, Jugosławia. Kraina marzeń, w przekładzie Sylwii Nowak-Bajcar, Universitas (wyróżnienie specjalne),
  • Krzysztof Mordyński, Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Krzysztof Popek, Bartłomiej Rusin, Uchodźcy, czyli goście Boga. Studia z dziejów migracji bałkańskich w XIX wieku – przypadek Bułgarii i Serbii, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica,
  • Lucyna Rzepecka-Raczyńska Przychodzimy odchodzimy. Dzieje rodziny. Raczyńscy, Rzepeccy, Tyszkowscy, Winiarzowie, Krechowscy, Walewski, Napadiewicz de Więckowscy, na tle historii polskich Kresów od XVII do XX wieku
  • Dzieje Bałkanów”, seria: „Polityka. Pomocnik Historyczny, Polityka (wyróżnienie dla wydawcy).


Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka jest przyznawana wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, ale także czytelnicy.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

(źródło: Facebook / Nagroda im.prof. Jerzego Skowronka, rynek-ksiazki.pl)

Dodaj komentarz