Najlepsze książki/plebiscyty

IX edycja Nagrody Gombrowicza – zgłoś książkę

Można już przesyłać zgłoszenia do dziewiątej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Termin nadsyłania książek mija z końcem stycznia 2024 roku. Nagroda w wysokości 40 tys. złotych wręczona zostanie jesienią, podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2023 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2024 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:
– imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,
– tytuł książki,
– nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 r. Laureatkę bądź laureata nagrody poznamy we wrześniu. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w Radomiu podczas gali, która odbywa się jesienią w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Szczegóły znaleźć można na stronie Muzeum Gombrowicza we Wsoli.


Laureatem Nagrody im. Gombrowicza 2022 rok został Jakub Nowak, autor książki „To przez ten wiatr”. Autor otrzymał 40 tys. złotych oraz lornetkę, symbol Gombrowiczowskiej uważności wobec świata. Wyróżnienie w postaci rezydencji literackiej w Vence na południu Francji kapituła nagrody przyznała Wiktorii Bieżuńskiej za książkę Przechodząc przez próg, zagwiżdżę.


Nagroda ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Współorganizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

(źródło organizatora)

Dodaj komentarz