Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

VIII edycja Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 stycznia 2024 r. można przesyłać propozycje do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży.

Do Nagrody należy zgłaszać książki polskich twórców wydane po raz pierwszy w 2023 r., wydane w wersji papierowej oraz w języku polskim. Propozycje może składać każdy – osoby indywidualne oraz wydawnictwa.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl podając: tytuł książki, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko ilustratora, nazwę wydawnictwa, rok i miejsce wydania.

  • Jedna osoba może rekomendować tylko jedną książkę (indywidualny zgłaszający nie musi przesyłać egzemplarzy recenzenckich).
  • Wydawca może zgłosić do pięciu tytułów przesyłając jednocześnie 2-5 egzemplarzy danego tytułu na adres: Biblioteka Kraków, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków (z dopiskiem „Nagroda Żółtej Ciżemki”)

Kontakt i szczegółowe informacje: zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl; tel. 12 61-89-124, 12 61-89-126

Dodaj komentarz