Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację książki “Pawiak 1880-1915. Ludzie, T. I”

 Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację książki Pawiak 1880-1915. Ludzie, T. I.


Książka dr. Andrzeja Ossibacha-Budzyńskiego, znakomitego badacza dziejów Pawiaka jako politycznego więzienia śledczego, przedstawia chronologiczny zapis działań niepodległościowych, zarówno politycznych, jak i oświatowych, które spotykały się z represjami carskiego aparatu politycznego. Kalendarium wzbogacone zostało opisami ważniejszych wydarzeń patriotycznych z tamtego okresu, które miały miejsce w Warszawie. Dla pracowników naukowych i miłośników historii szczególnie cenne są indeksy nazwisk i miejscowości. W obszernym i profesjonalnym wstępie autor przybliża genezę oraz idee powstania tej publikacji.

Kronika Pawiaka jest drugą już publikacją autora na temat tego miejsca odosobnienia, po monografii Pawiak więzienie polityczne 1880–1915, która była pionierskim opracowaniem historii więzienia z okresu carskiego.

Książka PAWIAK. Więzienie polityczne 1880–1915. KRONIKA podobnie jak wcześniejsza monografia, wydana została przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości. To monumentalne dzieło, ukazujące się w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego jest hołdem wydawców dla wszystkich, wcześniej bezimiennych bohaterów, teraz poznanych z imienia i nazwiska.

Prowadzenie: Joanna Gierczyńska.

6 lutego 2024 godz. 17.00
Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa


„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące wartościowe publikacje książkowe o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej  oraz ich autorów.
(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz