Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację książki “Federico García Lorca, artysta i reformator teatru”

 Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację książki Urszuli Aszyk Federico García Lorca, artysta i reformator teatru.


Autorka poddaje głębokiej analizie twórczość Federico García Lorki, wielkiego reformatora teatru, który przeszło sto lat po swoim debiucie nie przestaje wzruszać widzów i inspirować innych artystów. Lorce udało się stworzyć specyficzny model teatru, wypracować własną konwencję teatralną, zaś Autorce przedstawić z pasją i równocześnie bez straty dla badawczej dociekliwości obraz znakomitego dramaturga, a także wybitnego reżysera i inscenizatora.

Urszula Aszyk jest emerytowanym profesorem nauk humanistycznych, do 2021 była wykładowcą literatury hiszpańskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Badania naukowe autorki skupiają się na zagadnieniach dramatu i teatru; publikowane przez nią prace dotyczą  dramaturgii hiszpańskiej Złotego Wieku oraz teatru i dramatu XX wieku, polskiego i hiszpańskiego, zajmowała się również polsko-hiszpańskimi związkami teatralnymi. Za osiągnięcia w badaniach naukowych była wielokrotnie nagradzana.

Przedstawienie książki: prof. dr hab. Urszula Aszyk, dr hab. Jerzy Mazurek

Prowadzenie: Piotr Maroński

21 lutego 2024 godz. 15.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące wartościowe publikacje książkowe o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej  oraz ich autorów.
(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz