Praca Rynek wydawniczy

Praca: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik / Kierowniczka Wydawnictw Muzeum Warszawy

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty wydawnicze, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, to szukamy właśnie Ciebie!

Wydawnictwa Muzeum Warszawy
Nr ref.: K_2.WM/2024

Zakres obowiązków:

 • organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy podległych pracownic i pracowników w sposób zapewniający terminowe i właściwe jakościowo wykonanie powierzonych zadań
 • monitorowanie stanu realizacji celów i zadań oraz zarządzanie ryzykiem
 • przygotowywanie projektu i realizacja budżetu podległej komórki organizacyjnej
 • ustalanie i aktualizowanie opisów stanowisk/zakresów obowiązków podległych pracownic i pracowników
 • aktualizacja dokumentów regulujących zagadnienia będące przedmiotem działania podległej komórki organizacyjnej
 • opracowanie planu wydawnictw
 • zamawianie i opracowywanie tekstów
 • koordynacja procesu przygotowania i produkcji wydawnictw od koncepcji po druk
 • zlecanie tłumaczenia, redakcji i korekty tekstów
 • zlecanie opracowania graficznego publikacji
 • współtworzenie polityki promocyjnej wydawnictw
 • raportowanie bezpośredniemu przełożonemu postępu prac i efektów wynikających z realizowanych zadań i celów
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie dokumentów i korespondencji powstałych w komórce organizacyjnej

Nasze wymagania niezbędne:

 • min. 4 lata stażu pracy lub doświadczenia zawodowego
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • obsługa komputera: MS Office – Word, Excel; Internet
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku humanistycznym
 • ukończone studia podyplomowe/kursy specjalistyczne/specjalizacje w ramach studiów w zakresie edytorstwa lub doświadczenie na stanowisku redaktora prowadzącego bądź innym związanym z koordynacją projektów wydawniczych i branżą wydawniczą
 • zainteresowanie historią i kulturą, w szczególności historią i kulturą Warszawy
 • bierna znajomość pakietu Adobe
 • znajomość innych języków obcych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość ustawy o prawie autorskim
 • umiejętność ustalania priorytetów i kierowania zespołem, odporność na stres, nastawienie na szukanie rozwiązań, umiejętność negocjacji, sumienność, dokładność, kreatywność

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 500 – 6 000 zł (w zależności od doświadczenia zawodowego), dodatek funkcyjny w miesięcznej kwocie brutto min. 1000 zł oraz dodatek stażowy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych 
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • CV z numerem referencyjnym (nr ref. K_2.WM/2024) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Aplikacje prosimy składać pod adresem:  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac  
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo:  kariera@muzeumwarszawy.pl
Termin składania aplikacji:  26.02.2024 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

(info Muzeum Warszawy)

Dodaj komentarz