Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Konkurs Wydawniczy Ambasador Nowej Europy / trwa nabór

Książki definiujące Europę i Europejczyków, interpretujące i reinterpretujące, obalające mity i ukazujące nowe perspektywy – to potencjalne kandydatki do nagrody wydawniczej AMBASADOR NOWEJ EUROPY. Właśnie otwarto nabór do jedenastej edycji konkursu. Zgłoszenia można składać do 29 lutego 2024 roku.


Ambasador Nowej Europy to konkurs adresowany do wydawców i autorów. Jury poszukuje książek, które w odważny i bezkompromisowy sposób burzą zastane stereotypy i klisze, definiujące Europę i jej mieszkańców i szukających odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj jest Europa. – Nie narzucamy żadnych ograniczeń tematycznych. Zgłoszone książki mogą poruszać zagadnienia z dziedzin historii, polityki, socjologii, filozofii lub dowolnej innej związanej z Europą. Ważne, by autorskie spojrzenie na temat Europy było unikalne i otwierało nowe perspektywy. Doceniamy wkład autorów w tworzenie literatury, która odważnie podchodzi do tematu Europy i stawia ważne pytania – mówi dr Arkadiusz Smagacz z Działu Naukowego i Biblioteki ECS, sekretarz kapituły nagrody. – Jesteśmy przekonani, że różnorodność form literackich pozwoli na lepsze zrozumienie złożoności tematu i umożliwi nowatorskie podejście do narracji.

Konkurs otwarty jest na różnorodne formy wydawnicze i literackie – reportaże, eseistykę, biografie, beletrystykę, książki naukowe i popularnonaukowe – historyczne i politologiczne, również wydawnictwa w postaci komiksów. Każdy wydawca może zgłosić, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, maksymalnie 5 tytułów wydanych w 2023 roku.

W konkursie nagradzany jest zarówno autor, jak i jego wydawca. Nagrodą dla autora jest tytuł AMBASADORA NOWEJ EUROPY, a także medal, nagroda finansowa oraz dyplom. Nagrodą dla wydawcy jest medal oraz dyplom, jako wyraz uznania za wprowadzenie do obiegu wartościowej literatury.

KAPITUŁA KONKURSU

 • Basil Kerski | przewodniczący, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
 • dr Arkadiusz Smagacz | sekretarz kapituły, Dział Naukowy i Biblioteki ECS
 • dr Kamila Łabno-Hajduk | Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 • dr Jakub Kufel | kierownik Działu Naukowego i Biblioteki ECS
 • Piotr Leszczyński | redaktor „Przeglądu Politycznego”, Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG oraz portalu Forum Dialogu
 • Magdalena Madey | Dział Naukowy i Biblioteki ECS
 • dr Iwona Reichardt | członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 • dr Przemysław Ruchlewski | zastępca dyrektora ECS ds. naukowych i zbiorów
 • Iwona Szymichowska | Dział Naukowy i Biblioteki ECS

ORGANIZATORZY KONKURSU

 • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Zasady udziału w konkursie zawarte są w regulaminie.
Więcej informacji

(info Europejskie Centrum Solidarności)

Dodaj komentarz