Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego Uczony, Polityk, Podlasiak

 Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację publikacji UCZONY, POLITYK, PODLASIAK. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu na osiemdziesiąte urodziny.


„Skrupulatny i życzliwy recenzent artykułów naukowych, nie tylko czyta, opiniuje i poprawia, ale też uzasadnia swoje opinie, podaje propozycje uzupełnień, a nawet bibliografię. Taki recenzent to skarb dla wydawnictwa naukowego i nauczyciel” – stwierdza dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, we wprowadzeniu do niniejszej Księgi. To właśnie w uznaniu zasług Profesora i w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz Muzeum Niepodległości jako członka Rady Naukowej, Programowej i Wydawniczej, Muzeum wydało w serii „Plurimos Annos” tę specjalną publikację, w której przypominamy kilkanaście artykułów zamieszczonych na łamach kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. Profesor Dobroński jest również popularyzatorem historii Białegostoku i regionu, od 1972 roku związanym z białostockim uniwersytetem. Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstała ekspozycja Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego, której Profesor jest honorowym kustoszem. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię ziem północno-wschodnich Polski XIX – XX wieku, historię wojskowości, a także losy Polaków poza granicami Polski. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Przedstawienie książki: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Ludwik Malinowski, red. Bartłomiej Sokołowski

Prowadzenie: Piotr Maroński

14 marca 2024 godz. 15.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące wartościowe publikacje książkowe o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej  oraz ich autorów.
(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz