Wystawy

Mitologia Jana Parandowskiego i inne mitologie

21 marca w Muzeum Literatury otwiera się wystawa „Mitologia” Jana Parandowskiego i inne mitologie zorganizowana z okazji setnej rocznicy wydania tego dzieła, przypadającej na rok 2024.


Poprzez zgromadzone obiekty: obrazy olejne, grafiki, fotografie, rzeźby, materiały filmowe i unikatowe wydania książek, w tym oczywiście pierwsze wydanie „Mitologii” Parandowskiego, wystawa zabiera widzów w świat antycznych wyobrażeń o człowieku, sztuce i przyrodzie. Narrację dopełniają cytaty z „Mitologii” oraz dzieł literackich inspirowanych starożytnością.

Olimp, autor nieznany

Układ wystawy odzwierciedla niejednorodny, synkretyczny charakter samej mitologii. Dzięki różnorodności gatunkowej pokazywanych obiektów można prześledzić rozmaite sposoby oddziaływania mitów na współczesnego odbiorcę. Niebagatelny wpływ na żywotność mitologii w popularnej wyobraźni ma fakt, że od czasów przedwojennych do dziś „Mitologia” znajduje się w programie lektur szkolnych.

Integralną częścią wystawy jest przestrzeń dla dzieci, gdzie postaci Odyseusza, Ariadny, Demeter, Ikara czy Prometeusza zostaną przybliżone najmłodszym odbiorcom między innymi poprzez fragmenty książki Godzina śródziemnomorska Jarosława Mikołajewskiego z ilustracjami Joanny Gębal.

Literackie opowieści o bóstwach i herosach stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla twórczyń i twórców, także współczesnych. Okrągła rocznica pierwszego wydania „Mitologii” to okazja, by przybliżyć też postać Parandowskiego i jego biografię intelektualną. – pisze w tekście wprowadzającym kurator wystawy, Krzysztof Szujecki.

Wystawie towarzyszy program wydarzeń odnoszących się do kwestii współczesnej recepcji antyku oraz dziedzictwa Jana Parandowskiego. Publiczność może spodziewać się oprowadzań kuratorskich i tematycznych, warsztatów dla dzieci i dorosłych, czytań.

Świątynia Tezeusza, Ernst Friedrich Grünewald

Autorki i autorzy: Antonio Canova, Salvador Dalí, Isadora Duncan, Johann Gottfried Abraham Frenzel, Konstanty Ildefons Gałczyński, Joanna Gębal, Zuzanna Ginczanka, Ernst Friedrich Grünewald, Zbigniew Herbert, Homer, Teresa Jakubowska Jan Lechoń, Adam Mickiewicz, Jarosław Mikołajewski, Igor Mitoraj, Raphael Morghen,Janusz Pastwa, Jacek Poremba, Max Slevogt, Leopold Staff, Jan Marcin Szancer, Antonio Verico, Wojciech Weiss.
Kurator: Krzysztof Szujecki

WYSTAWA | 21 marca – 26 maja 2024

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rynek Starego Miasta 20
00-272 Warszawa


Więcej o Muzeum Literatury

(info Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

Dodaj komentarz