Rynek wydawniczy

WBP Olsztyn Partnerem Regionalnym Fundacji Powszechnego Czytania

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie została oficjalnym Partnerem Regionalnym Fundacji Powszechnego Czytania.


Jednym z zadań statutowych Wojewódzkich Bibliotek Publicznych jest realizowanie, koordynowanie i promowanie inicjatyw służących rozwojowi czytelnictwa. Jednocześnie tak właśnie swoją misję postrzega i realizuje Fundacja Powszechnego Czytania. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie doszła do prostego wniosku: po co wywarzać otwarte drzwi, skoro można połączyć siły i skorzystać wzajemnie ze swoich „supermocy”?

Przyglądaliśmy się przemyślanej strategii i szerokiemu wachlarzowi działań, jakie realizuje Fundacja Powszechnego Czytania i doszliśmy do wniosku, że nawiązanie partnerstwa będzie z korzyścią dla wszystkich: my jesteśmy w stanie przełożyć strategie FPC na działania w województwie warmińsko-mazurskim, a Fundacja jest profesjonalnym partnerem do rozmów strategicznych wokół tego, jak te działania wdrożyć, jakiej argumentacji używać, na jakie badania się powoływać – podkreśliła Adrianna Walendziak, dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Jesteśmy zachwyceni z tego pierwszego Partnerstwa Regionalnego. To ogromny zaszczyt i zobowiązanie – nasz kilkuletni wysiłek na rzecz tworzenia strategii zmiany myślenia o upowszechnianiu czytania przyniósł właśnie niesamowity efekt: od tworzenia wizji i prób ich wdrażania z biura niewielkiej organizacji wchodzimy w partnerstwo, w którym dzięki zaangażowaniu wielkiej instytucji, jaką jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna będziemy mieli szansę współpracować systemowo i szeroko; dzielić się naszymi pomysłami, ale też przede wszystkim uczyć się i inspirować dzięki współpracy z doświadczonymi ludźmi pracującymi często w środowiskach innych niż nasze. Trudno wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za taką możliwość – powiedziała mocno Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania.

Pierwszym krokiem partnerstwa było spotkanie warsztatowe przedstawicieli Fundacji z zespołem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz dyrektorkami Miejskich Bibliotek Publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Jestem dyrektorem biblioteki ponad dwadzieścia lat, a jednak to spotkanie było interesujące i inspirujące. Wyjeżdżam naładowana pomysłami – podkreśliła na koniec warsztatów dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim. Rozmawiałyśmy o strategiach włączenia w działania proczytelnicze szerszego kręgu decydentów. Na przykład: czytanie jako fundament powinno być w kręgu zainteresowania lekarzy, jako narzędzie rozwoju przyszłych innowatorów powinno być wspierane przez przywódców biznesu. Nasze warsztaty dotyczyły między innymi tego właśnie, czyli jak zaprosić do wywierania wpływu na czytelnictwo autorytety z tych dziedzin – mówi Katarzyna Konopka, kierownik projektów Fundacji Powszechnego Czytania.

Fundacja Powszechnego Czytania od sześciu lat buduje elementy strategii upowszechniania czytania w Polsce: w 2019 r. uruchomiła program Książka na receptę. Recepta na sukces, którego celem jest wprowadzenie na stałe do praktyki pediatrycznej w Polsce rekomendację czytania. W 2020 roku, w dniu zamknięcia szkół, Fundacja stworzyła kampanię #TerazCzasNaCzytanie namawiając rodziców do odrywania dzieci od ekranów. W 2021 roku wraz z koordynatorami Koalicji „Czytająca Polska” opublikowała pierwszy polski poradnik upowszechniania czytania Supermoc książek oraz Supermoc książek w przedszkolu. Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie prowadzi akcję #KsiążkaChroni, której celem jest dostarczenie książek dzieciom uchodźcom i pomoc wydawcom ukraińskim.W 2022 r. we współpracy z Unią Metropolii Polskich wystartowała z kampanią #CzytanieRządzi, której celem jest angażowanie autorytetów na rzecz czytania. W 2023 r. we współpracy z wydawnictwem Tatarak Fundacja uruchomiła pierwszą edycję kampanii #TataTeżCzyta, zorganizowała też pierwszą międzynarodową konferencję Literacy for Democracy; co roku w grudniu prowadzi świąteczną kampanię fundraisingową #UwolnijSupermocDobra.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie to instytucja kultury o bogatej historii i szerokim spektrum działalności. Biblioteka oferuje dostęp do bogatego zbioru książek, czasopism, materiałów audiowizualnych oraz elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy. Jako instytucja publiczna jej głównym celem jest promowanie czytelnictwa, edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, takie jak spotkania autorskie, wystawy, konferencje oraz warsztaty tematyczne, które mają na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Ponadto biblioteka często współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz społecznymi, aby promować czytanie i kulturę w regionie. Dzięki partnerstwu z Fundacją Powszechnego Czytania Wojewódzka Biblioteka Publiczna może efektywniej adaptować i wdrażać innowacyjne strategie promujące czytanie, korzystając z bogatego doświadczenia oraz wsparcia ekspertów z Fundacji.

(info FPC)

Dodaj komentarz