Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Konkurs na Najlepszą Publikację o Wielkopolsce

25 czerwca poznamy laureatów nagród w VII Konkursie o Nagrodę PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2023. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: literatura naukowa, literatura popularnonaukowa i beletrystyka, literatura dotycząca miasta Poznania


Nominowane publikacje, spośród których wybrani zostaną zwycięzcy, to:

♦ Mike Urbaniak, Inny Poznań. Rozmowy z osobami LGBT+, Wydawnictwo Miejskie Posnania,

♦ Daniel Mikulski, Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich, Narodowy Instytut Dziedzictwa,

♦ Julia Wesołowska, Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882-1914), Fundacja Zakłady Kórnickie; Grupa Wydawnicza FNCE,

♦ Małgorzata Wryk, Opowieść mojej mamy. Ocalić rodzinną historię od zapomnienia, Wydawnictwo Znak Horyzont,

♦ Adam Kozak, Księga sądowa gnieźnieńskich wikariuszy generalnych Sędka z Czechla i Jana z Brzóstkowa (1449–1453, 1455). Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne; Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

♦ Zofia Leitgeber, Katarzyna Stelmachowska Poznańskie Winiary 1939-1945. Losy winiarczyków, Wydawnictwo Miejskie Posnania,

♦ Jarmila Elżbieta Kaczmarek, Andrzej Prinke, Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) – prehistoryk, patriota, Europejczyk, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,

♦ Joanna Gaca-Wyczółkowska, Katarzyna Kamińska Poznaj Poznań, Wydawnictwo Miejskie Posnania,

♦ Marek Hendrykowski, Wiwat! Saga wielkopolska 1870-1920, Dom Wydawniczy Rebis,

♦ Stefan Drajewski, Jadwiga Ignaczak, Polski Teatr Tańca 1973-2023. Historia ludzie – idee, Wydawnictwo Miejskie Posnania.


Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce został zapoczątkowany w 2018 roku. W ramach konkursu nagradzane są zarówno publikację naukowe, jak i popularnonaukowe i beletrystyczne, wydane między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję konkursu.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.

(info PTPN)

Dodaj komentarz