Najlepsze książki/plebiscyty

Finał Nagrody Orfeusza

Jury XIII edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka-Zych, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk (sekretarz jury Wojciech Kass),  spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę (kolejność alfabetyczna):

  • Tomasz Dalasiński, Wiersze dla żywych, Wydawnictwo j, Wrocław;
  • Marzanna Bogumiła Kielar, Wilki, Wydawnictwo Znak, Kraków;
  • Marcin Orliński, Późne słońce, Wydawnictwo Wolno, Lusowo;
  • Teresa Tomsia, W znikającym ogrodzie, Wydawnictwo Flos Carmeli, Poznań;
  • Adam Waga, Ścierń, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Decyzją jury laureatem ORFEUSZA MAZURSKIEGO (przyznawanego autorowi z Warmii, Mazur lub Podlasia) został Andrzej Zubkowicz za tomik Nic pewnego, wydany przez Oficyna Wydawnicza Retman.

Kolejny raz swojego faworyta, spośród piątki nominowanych do finału tomików i laureata Orfeusza Mazurskiego będą mogli wybierać także czytelnicy. Swoje zgłoszenia można przesyłać na adres: muzeumpranie@tlen.pl  (z każdego adresu e-mail można oddać jeden głos) jak również za pośrednictwem profilu muzeum na Facebooku oraz podczas gali wręczenia nagród.  Nagrodą dla zwycięzcy będzie spotkanie autorskie  z czytelnikami.

Laureata Nagrody ORFEUSZA poznamy 20 lipca podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Oprócz statuetki otrzyma on 40 tys. zł, natomiast laureat Orfeusza Mazurskiego – 13 tys. zł, jak co roku fundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laudacje do nominowanych tomików wygłoszą członkowie jury, a oprawę artystyczną wydarzenia zapewnią studenci wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie im. A. Zelwerowicza pod kierunkiem Łukasza Borkowskiego oraz zespół wokalny Trzy Dni Później.

Studenci Akademii Teatralnej przygotowali także filmowe rejestracje wierszy poetów nominowanych do Nagrody Orfeusza, które będą emitowane na profilu leśniczówki Pranie na Facebooku zaczynając od wierszy laureata Orfeusza Mazurskiego i finalistów.

Partnerzy nagrody: Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, dwumiesięcznik literacki Topos, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Teatralna im. A Zelwerowicza w Warszawie, Radio dla Ciebie

Donatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury), samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, samorząd powiatu piskiego, firma ArtTech Cinema.


Laureatami Nagrody Orfeusza byli dotąd: Krzysztof Karasek za tomik wierszy Wiatrołomy (2012), Jan Polkowski za Głosy (2013), Przemysław Dakowicz za Teorię wiersza polskiego (2014), Janusz Szuber za Tym razem wyraźnie (2015) oraz Jarosław Marek Rymkiewicz za tomik Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2016), Małgorzata Lebda za Matecznik (2017), Joanna Kulmowa za tomik 37 (2018), Jarosław Mikołajewski za Basso continuo (2019, Piotr Mitzner, autor tomiku Siostra (2020), Andrzej Kopacki za tomik Sonety, ody i wiersze dla Marianny (2021), Zbigniew Machej za tomik 2020 (2022) oraz Anna Piwkowska za tom Furtianie (2023).

W kategorii Orfeusz Mazurski nagrodę otrzymali dotąd: Kazimierz Brakoniecki, Mariola Kruszewska, Katarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja Bykowska-Salczyńska, Michał Książek, Marzanna Bogumiła Kielar, Stanisław Raginiak, Teresa Radziewicz, Michał Fałtynowicz i Erazm Stefanowski.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu a partnerami są dwumiesięcznik literacki Topos, Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Honorowy patronat nad nagrodą Orfeusza sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni: Radio dla Ciebie, Radio Olsztyn, Radio Białystok, Gazeta Olsztyńska.
(info Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu)

Dodaj komentarz