Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

32. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w 32. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Poniżej zamieszczamy materiał nadesłany przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie – koordynatora Przeglądu.


Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Przegląd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koordynatorem 32. edycji Przeglądu jest Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, która realizuje go w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolskim Klubem Publicystów Krajoznawczych oraz Oddziałem PTTK „Mazowsze” w Warszawie. Partnerami wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. Przegląd został objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezesa Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Patronaty medialne: kwartalnik PTTK „Turysta”, AM Art-Media Agencja PR, portal rynku wydawniczego WYDAWCA.COM.PL, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, portal TTG Polska Dziennik Turystyczny.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2023–2024. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do 30 września 2024 roku.

Zgłoszenia obsługuje Oddział Mazowsze PTTK w Warszawie, prosimy o dokonanie wpłat na nr konta Oddziału: 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 z dopiskiem: 32. Przegląd.

Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na funpage FB Przeglądu.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest w październiku 2024 r., zaś gala finałowa Przeglądu odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada 2024 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 32 edycji Przeglądu.


Komisarz Przeglądu

Maria Janowicz
+48 501 393 066
przegladksiazki@pttk.pl

Dodaj komentarz