Historia książki i druku Rynek wydawniczy

Kuźnia pięknych druków – Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu

19 lutego 1923 roku została otwarta zasłużona dla polskości i kultury naszego kraju Książnica Kopernikańska (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu). A oto podany piórem znakomitego toruńskiego bibliofila Aleksandra Kotlewskiego fragment jej działalności – kierowana przez wybitnego grafika Zygfryda Gardzielewskiego Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu (1974-1998).