Konkursy zagraniczne

Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego 2021 dla Memoriału

Jury tegorocznej Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego przyznano nagrodę rosyjskiej organizacji praw człowieka Memoriał International oraz jej współpracownikom – Alenie Kozłowej, Nikołajowi Michajłowowi, Irinie Ostrowskiej i Irinie Szerbakowej za pracę zbiorową Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях i устных рассказа ( Znak nie zostanie wymazany: losy Ostarbeiterów w listach, wspomnieniach i ustnych opowieściach) (Memoriał, Moskwa 2016).