Różne Rynek wydawniczy

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – “Tradycja romantyczna dzisiajI

W 2022 roku obchodzimy dwusetlecie pierwszego wydania Ballad i romansów Adam Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. Instytut Literatury postanowił uczcić tę rocznicę, organizując w dniach 24 kwietnia – 26 kwietnia II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – “Tradycja romantyczna dzisiaj”.