Różne Rynek wydawniczy

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – “Tradycja romantyczna dzisiajI

W 2022 roku obchodzimy dwusetlecie pierwszego wydania Ballad i romansów Adam Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. Instytut Literatury postanowił uczcić tę rocznicę, organizując w dniach 24 kwietnia – 26 kwietnia II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – Tradycja romantyczna dzisiaj.

Otwarcie kongresu odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 w Krakowie (Sala Siemiradzkiego, Sukiennice). Podczas uroczystości zasłużonym literaturoznawcom wręczone zostaną odznaczenia Gloria Artis, a imprezę uświetni występ krakowskiego pianisty Krzysztofa Książka z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego artystów Filharmonii Krakowskiej. Goście obejrzą również wystawę malarstwa Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym.

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej obradował będzie w dniach 25 kwietnia – 26 kwietnia 2022 roku w Wierzchosławicach. W programie są dwie konferencje: Mickiewicz i świat – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogusława Doparta oraz Obecność paradygmatu romantycznego po 1945 roku w literaturze polskiej, której obradom przewodniczył będzie prof. dr hab. Wojciech Ligęza.

Partnerzy: Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena – dr Andrzej Giza, dyrektor
Muzeum Narodowe w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor
Filharmonia Krakowska – Mateusz Prendota, dyrektor

(info Instytut Literatury)

Dodaj komentarz