Analizy/podsumowania Dotacje Rynek wydawniczy

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 r. – podsumowanie

W poniedziałek 12 czerwca Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowało realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2022 r.: w sumie zakupiono prawie 1,5 mln książek do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych W programie wzięło udział blisko 3 tys. placówek wychowania przedszkolnego i ponad 2,8 tys. szkół. Placówki wychowania przedszkolnegoW edycji 2.0 NPRCz ze wsparcia mogą […]

Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Pisarze na spotkaniach w szkołach pro publico bono?

Według nowych wytycznych dotyczących Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (operator – Ministerstwo Edukacji i Nauki), środki uzyskane przez szkoły i instytucje edukacyjne, nie mogą być kierowane na wynagrodzenia dla pisarzy uczestniczących w spotkaniach autorskich lub prowadzących warsztaty w szkołach. W związku z tym Zarząd Główny SPP opublikował list otwarty do ministra Przemysława Czarnka.

Rynek wydawniczy

UWAGI Polskiej Izby Książki do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.06.2021 r. …

UWAGI Polskiej Izby Książki do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.06.2021 r. zmieniających rozporządzenia:1) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej […]