Najlepsze książki/plebiscyty

Zgłoszenia do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” zachęca do udziału w 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.