Najlepsze książki/plebiscyty

Zgłoszenia do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” zachęca do udziału w 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 30 września 2023 roku. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2022 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:
Magazyn Literacki KSIĄŻKI,
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
tel. (22) 828 36 31,
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty ósmy. Uroczystość wręczenia odbędzie się w trakcie XXXI Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach od 30 listopada do 3 grudnia.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2022 otrzymali ex aequo: Mikołaj Getka-Kenig za pracę Stanisław Kostka-Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i ‘wskrzeszenia’ Polski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Aleksandra Oniszczuk za pracę Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).


Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę Księstwo Warszawskie 1807-1815 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). W skład Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w ubiegłym roku wchodzili: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada oraz dr Andrzej Czesław Żak, natomiast prof. Bogusław Zieliński zawiesił w zeszłorocznej edycji swój udział w pracach Kapituły z uwagi na zgłoszenie do nagrody publikacji, której był autorem wstępu oraz tłumaczem i autorem komentarza. W tym roku do jury dołączył Zbigniew Czerwiński, fundator Fundacji Historia i Kultura, były prezes wydawnictwa Bellona, wiceprezes Polskiej Izby Książki, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, absolwent Wydziału Historii UW z roku 1984.


Dodaj komentarz