Poligrafia poligrafia - różne

Szkolnictwo dualne rozwiązaniem dla kulejącego szkolnictwa w branży poligraficznej?

15 marca br. na terenie Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Izbę Druku, którego głównym tematem było przedstawienie i omówienie projektu szkolnictwa dualnego – dodatkowego szkolenia zawodowego dla młodzieży w szkołach średnich w Polsce. Projekt ten na wesprzeć dzisiejsze, przeżywające poważne trudności, szkolnictwo zawodowe.