Poligrafia poligrafia - różne

Szkolnictwo dualne rozwiązaniem dla kulejącego szkolnictwa w branży poligraficznej?

15 marca br. na terenie Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Izbę Druku, którego głównym tematem było przedstawienie i omówienie projektu szkolnictwa dualnego – dodatkowego szkolenia zawodowego dla młodzieży w szkołach średnich w Polsce. Projekt ten na wesprzeć dzisiejsze, przeżywające poważne trudności, szkolnictwo zawodowe.


Uczestnicy spotkania (fot. K. Rainka)

Podczas spotkania uczestnicy: przedstawiciele prasy branżowej, firm: Quad, Digiprint, Heidelberg, Manroland Polska oraz przedstawiciel Zakładu Poligrafii, profesor Georgij Petriaszwili, omówili koncepcję i korzyści wynikające z wdrażania szkolnictwa dualnego. Projekt ten, zaczerpnięty z doświadczeń Pana Macieja Sierpińskiego, współwłaściciela i prezesa zarządu firmy MDM-Druk, członka Rady Izby Druku, który ma duże doświadczenie w prowadzeniu klas patronackich branży poligraficznej w średnich szkołach Wielkopolski, ma na celu rozszerzenie tego modelu na cały kraj.

Jednym z kluczowych punktów spotkania była kwestia poszukiwania osób zainteresowanych projektem i chętnych do wdrażania go na terenie całego kraju. Prezes izby, Jacek Kuśmierczyk omówił sposoby finansowania szkoleń oraz korzyści, jakie wynikają dla wszystkich zainteresowanych projektem. Jednym z głównych beneficjentów projektu jest młodzież, która dzięki temu projektowi zyska dodatkowe możliwości rozwoju i przyszłych karier zawodowych.

Omówiono również zagadnienia promocji pracy w branży poligraficznej. W społeczeństwie pokutuje stare wyobrażenie tego zawodu, związanego niegdyś z chorobami zawodowymi (ołowica), rękami ubrudzonymi po łokieć farbą…, a przede wszystkim, w związku z wymieraniem prasy drukowanej, małoperspektywiczego. To należy zmienić. Omówiono konkretne propozycje w tym zakresie.

W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Biura PID: dyrektor Marek Pakosz oraz Alicja Jarząbek. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla projektu szkolnictwa dualnego i podkreślili jego ważność dla przyszłości polskiej branży poligraficznej.

(info wg. Marek Pakosz, Dyrektor Biura PID)

Dodaj komentarz