Konkursy Konkursy literackie

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zaprasza do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.


Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.

Prace należy przesłać do 31 maja 2023 roku. Ogłoszenie wyników we wrześniu na stronie Biblioteki. Wręczenie nagród 7 października podczas XIII Festiwalu Szaloma Asza.

Więcej informacji
Regulamin konkursu

(info Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie)

Dodaj komentarz