Kadry - poligrafia

Nowe władze PID

Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Polskiej Izby Druku w dn. 24.04.2014 roku do władz PID wybrano następujące osoby:

Prezes Polskiej Izby Druku – p. Edward Dreszer

Członkowie Rady Polskiej Izby Druku:
1. Swapan Chaudhuri
2. Adam Cichocki
3. Jacek Kardasz
4. Paweł Mazurek
5. Jacek Wasilewski
6. Leszek Wojtczuk

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku – Alicja Niedbalska, członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku – Wiesław Kacprzak.
(info PID)

Dodaj komentarz