LPK

NAGRODA TURZYŃSKICH DLA JULII HARTWIG

Znakomita poetka Julia Hartwig znalazła się w tym roku w gronie trojga laureatów Nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich.

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia dla kultury polskiej. Polonijna Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich działa i przyznaje swoje wyróżnienia w Kanadzie. W minionych latach laureatami nagrody byli m.in. Ryszard Kapuściński, Włodzimierz Odojewski i Stanisław Barańczak.

Julia Hartwig urodziła się w 1921 r. w Lublinie. Debiutowała zbiorem wierszy „Pożegnania” (1956). Ostatnio ogłosiła „Zwierzenia i błyski” oraz „Bez pożegnania” (2004). Jest autorką monografii „Apollinaire” (1961), przełożonej m.in. na francuski, oraz monografii „Gérard de Nerval” (1973), a także „Dziennika amerykańskiego” i dzienników podróży „Zawsze powroty” (2001). Tłumaczyła poetów francuskich i amerykańskich, wspólnie z Arturem Międzyrzeckim wydała „Antologię poezji amerykańskiej” (1992). W jej wyborze i przekładach ukazała się pierwsza w Polsce antologia poetek amerykańskich „Dzikie brzoskwinie” (2003) oraz zbiór próz Henri Michaux „Seans z workiem” (2004). Laureatka m.in. Nagrody Literackiej im. Jurzykowskiego, Nagrody PEN Clubu, amerykańskiej Thornton Wilder Prize, austriackiej im. Georga Trakla oraz Nagrody Ministra Kultury za całokształt twórczości i Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury. Mieszka w Warszawie.

Najnowszym dziełem Julii Hartwig jest wydany nakładem wydawnictwa Sic tom Bez pożegnania. w którym autorka dokonuje podsumowania własnej biografii, również biografii twórczej. Powraca w wierszach do rozmaitych wydarzeń ze swojego życia, istotnych z różnych punktów widzenia, a także do początków wieku XX, w którego traumatyczne dzieje wpisane były koleje losu jej rodziny, przyjaciół, mistrzów intelektualnych i duchowych. „Liryka Julii Hartwig okazuje się przyjazna wobec każdego bez wyjątku czytelnika” (Janusz Drzewucki, „Rzeczpospolita”).
(info. Przemysław Pilarski – Sic)

Dodaj komentarz