Konkursy

NAGRODA DLA BARBARY WACHOWICZ

20 grudnia, na uroczystości w Teatrze Polskim, wręczona została Barbarze Wachowicz nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Znana pisarka, autorka znakomitego cyklu „Wierna rzeka harcerstwa” (wydawanego przez Rytm), otrzymała tę nagrodę za swoje osiągnięcia roku 2004 – Roku AK i Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy: przygotowała cenną ekspozycję w Pałacu Kultury i Nauki poświęconą Aleksandrowi Kamińskiemu, Harcerskiemu Batalionowi „Zośka” oraz ich spadkobiercom z Harcerstwa Polskiego. Przygotowała też spektakl („kominek”) poświęcony młodzieży Powstania Warszawskiego z udziałem harcerzy z ZHP i ZHR – o bohaterach Harcerskich Batalionów Powstańczych „Zośka” i „Parasol” oraz współczesnej młodzieży stolicy. Jak zwykle była nie tylko autorem scenariusza, ale i reżyserem oraz narratorem. Została także nagrodzona jej twórcza współpraca z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, oraz licznymi szkołami (m.in. Liceum im. C. Norwida w Warszawie, Liceum im. H. Sienkiewicza w Płońsku, Liceum im. Mickiewicza w Ciechanowie). Gratulujemy!

Dodaj komentarz