Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

MUZEUM TO ZBIORY I LUDZIE

Powyższe słowa wypowiedziała Dyrektor Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Barbara Rogalska. Padły one podczas jubileuszu 25-lecia tej zasłużonej dla promocji historii słowa drukowanego instytucji.Słowa te wydają się trafnym podsumowaniem zarówno działalności Muzeum, jak i całej uroczystości. W ciągu 25 lat istnienia Muzeum zgromadziło blisko 20 000 obiektów z dziejów techniki i sztuki drukarskiej – maszyn, czcionek, matryc obok książek, grafik i druków. W murach muzealnych pracowało 40 osób. Już na wstępie podkreślano, że mimo upływu czasu, placówka jest żywą instytucją kulturalną i edukacyjną.
Uroczystość obfitowała w przemówienia dotyczące działalności Muzeum, o czym mówił m.in. wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Andrzej Sołtan, jego zasług na polu upowszechniania słowa, co szczególnie zaznaczył przedstawiciel Biura Kultury m.st. Warszawy – Andrzej Hagmajer.
Odczytano także podziękowania i listy gratulacyjne od stałych współpracowników Muzeum z całej Polski. Ten ważny dla gospodarzy dzień uświetnili swoją obecnością m.in. przedstawiciele Sekcji Poligrafów SIMP, Muzeum Papiernictwa, Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Towarzystwa Bibliofilów. Okolicznościowe pismo wystosował również burmistrz Woli – Zdzisław Siewiera.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń Zasłużonego Działacza Kultury i dyplomów sześciorgu szczególnie zasłużonym pracownikom. Wyróżnienia odebrali: Izabela Wichrowska, Maria Mróz, Elżbieta Pokorzyńska, Joanna Makuch-Folwarska, Barbara Mazurek oraz Michał Tadeusz Horoszewicz. Gorące podziękowania przyjęli także pozostali pracownicy. W swym przemówieniu Barbara Rogalska podkreślała zaangażowanie wszystkich współpracowników.
Osobne wyrazy wdzięczności przekazała sponsorom Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Z okazji jubileuszu wydrukowano pojedynczy, unikatowy (przypominający starodruki) egzemplarz Księgi Dobrodziejów i Darczyńców Muzeum Drukarstwa. Znalazło się na niej 300 nazwisk osób prywatnych i 25 instytucji.
Dla zebranych przygotowano kopie wydawnictwa w formie broszury, a także ulotki z okolicznościowym ex librisem, autorstwa Krzysztofa Kmiecia. Artysta wykonał go podczas wernisażu wystawy ,,Ex libris Drukarski” – jednej z kilku przygotowanych w tym roku przez Muzeum.
Dodatkiem do oficjalnej części uroczystości był żartobliwy wiersz autorstwa Romana Nowoszewskiego, inspirowany twórczością Juliana Tuwima.

Ostatnim akcentem wieczoru był koncert jubileuszowy. Zespół w składzie:
Millenna Kamińska, Emilia Melon (skrzypce) i Paweł Dubaniewicz (gitara klasyczna) wykonał utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Stanisława Moniuszki.
(i.s)

Dodaj komentarz