Ludzie polskiej poligrafii

Konkurs na stanowisko dyrektora DNT S.A. rozstrzygnięty

Komisja konkursowa, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2005, wybrała kandydata na kolejnego prezesa Drukarni Naukowo-Technicznej S.A. Z trójki startującej do konkursu najlepiej wypadł obecny dyrektor ds. produkcji Zakładów Graficznych Dom Słowa Polskiego WŁODZIMIERZ WISŁA.

Włodzimierz Wisła jest absolwentem Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej (1972), ukończył również studia uzupełniające z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskiem (1980). Doświadczony i ceniony w branży poligraf. Autor wielu wniosków racjonalizatorskich (m.in. mistrz techniki NOT 1984), opracowań dotyczących krajowego przemysłu poligraficznego. Rzeczoznawca Polskiej Izbu Druku w zakresie technologii i jakości poligraficznej. Przewodniczący sekcji książki Polskiej Izby Druku.
Pracę w Zakładach Graficznych DSP Włodzimierz Wisła podjął po ukończenia studiów: przeszedł tam wszystkie szczeble kariery, zostając w 1990 roku dyrektorem ds. produkcji.

Dodaj komentarz