Konkursy

MEDAL EUROPEJSKI dla ,,WESOŁEJ SZKOŁY”

Decyzją Komisji Weryfikacyjnej XI Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne otrzymały Medal Europejski za cykl publikacji do kształcenia zintegrowanego „Wesoła Szkoła”.

W ubiegłym roku organizatorzy przedsięwzięcia – Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – nagrodzili Medalem serię podręczników do nauki języków obcych WSiP EUROPA. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym idee Unii Europejskiej wśród przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego.
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w środę 19 października w siedzibie BCC, w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Rzecznik Prasowy WSiP
Dorota Oleksiak
tel.: (22) 576 25 13
603 793 799

Dodaj komentarz