Ranking drukarń

Drukarnia Dziełowa 2004 roku

DRUK-INTRO z Inwrocławia został DRUKARNIĄ ROKU 2004, natomiast w opnii wydawców najlepszą drukarnią jest ABEDIK z Poznania.


ZASADY WYBORU
W tym roku na ocenę drukarń wpływały trzy elementy: ocena wydawnictw (w trzech kategoriach: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią); firm sektora zaopatrzenia materiałowego (głównie w papier) oraz firm leasingowych (ocena w dwu kategoriach: terminowego regulowania płatności za zamówione materiały/leasing oraz komunikatywności – tu: łatwość kontaktu, lojalność wobec dostawcy, zainteresowanie nowościami); ocena parametrów rozwoju drukarń (wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedzającego, rentowność produkcji oraz wydajność na jednego zatrudnionego). Oceny dokonywana była w skali 1-6. Wygrywała drukarnia, która uzyskała najlepszą ocenę średnią.
Biorą pod uwagę specyfikę oceny wydawców i wagę jaką przywiązują drukarnie do ocen swych klientów Ranking został podzielony na dwie części:

1. WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIĘ
Kategorie: Jakość, Terminowość, Komunikatywność
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

Ankiety nadesłało 69 wydawców (patrz dalej) w tym wszyscy potentaci rynku oraz 8 firm handlowych i banków.
Ocenie od strony firm zaopatrzenia podlegały wyłącznie te drukarnie, które nadesłały informacje o sobie. Uznaliśmy, że jedynie te zakłady chcą wziąć udział w Rankingu DRUKARNIA ROKU. Dlatego też w rankingu „Wydawcy Wybierają Drukarnię” wzięło udział 45 zakładów, a w części drugiej, w której drukarnie podlegały znacznie dokładniejszej ocenie – jedynie 12.

RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2004 ROKU
Na posiedzeniu 4 października 2004 roku Komisja Rankingu w składzie: Bogdan Wyrzykowski (Przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP Oddział w Warszawie), Andrzej Palacz (Sekretarz Generalny PTWK, redaktor naczelny „Wydawcy”), Tomasz Mospan (p.o. redaktora naczelnego „Poligrafiki”), w opaciu o nadesłane przez wydawców, drukarnie oraz firmy zaopatrzenia materiałowego informacje przyznała następujące tytuły w Rankingu Drukarń Dziełowych 2004:

W RANKINGU „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIĘ” pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach
zdobyły:

– Jakość produkcji – Zakład Graficzny Colonel z Krakowa

– Terminowość wykonywania produkcji – Drukarnia Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum’’ z Pelplina

– Komunikatywność – Drukarnia ABEDIK S.A. z Poznania

Tytuł: „Wydawcy Wybierają Drukarnię” otrzymała drukarnia ABEDIK S.A.

TYTUŁ: DRUKARNIA DZIEŁOWA 2004 ROKU
otrzymała drukarnia DRUK-INTRO S.A. z Inowrocławia

Przypominamy: Drukarnią Dziełową 2002 roku został Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL
z Inowrocławia, Roku 2003 – ABEDIK S.A. z Poznania.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 27 października tego roku podczas pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie, a dyplomy, wśród tłumów wydawców i drukarzy, wręczał prezez Polskiego Towarzystwa Wydawców Książki Rafał Skąpski.


Ankiety otrzymaliśmy od następujących firm (dziękujemy)

Akapit-Press
„Arlekin” Wydawnictwo
Ars bonier….
Artpress
„Bellona” Dom Wydawniczy
Bauer Weltbild Media
Bernardinum Wydawnmictwo
„Bis” Agencja Wydawnicza
„Branta” Oficyna Wydawnicza
Centrum Sztuki Współczesnej
Congress-Or Biuro Kongresów i Turystyki
„Czytelnik” S.W.
„Do” Wydawnictwo
Efka
Fraszka
Harmonia
Ferco Stylnig & Manufacturing
„Gawa” Wydawnictwo
Helion
Impuls Oficyna
In Rock
Inowacje
Instytut Badań Systemowych
Juka
Kucharski Oficyna Wydawnicza
KUL Wydawnictwo
Langenscheidet Polska
LektorKlett
Macmillan Polska
Media Rodzina
Muza S.A.
Nasza Księgarnia
„Niedziela”
Nowy Świat
Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
„Oświata” Wydawnictwo
Pazdro Krzysztof Oficyna
Philips Wilson Warsaw
Pietruska & Mirkiewicz
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydawnictwa
Politechnika Wrocławska Oficyna Wydawnicza
Polnord Wydawnictwo
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
Prószyński i S-ka
PZWL
PWN Wydawnictwo Naukowe
„Rebis” Wydawnictwo
„Region” Wydawnictwo
Rolnicze Wydawnictwo
„Ruthenus” Wydawnictwo
„Scena” – redakcja
słowa/obraz terytoria
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami
Stentor
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Sygnatura
Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
W.A.B
WAM Wydawnictwo
Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo Literackie
Wilga
WKiŁ
WSiP
„Verbinum” Wydawnictwo
Zamkor
Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j.

Ankiety nadesłały następujące drukarnie (dziękujemy):

ABEDIK S.A.
Białostockie Zakłady Graficzne S.A.
Drukarnia LCL sp. z o.o.
Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP S.A.
Drukarnia Perfekt S.A.
Druk-Intro S.A.
Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGRAF S.A.
Opolgraf S.A
Pozkal Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
Poznańskie Zakłady Graficzne S.A.
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”
Zakład Graficzny „Colonel”


ORGANIZATOR RANKINGU
Ranking Drukarń Dziełowych organizowany jest od 1997 roku przez redakcję miesięcznika „Wydawca”.
Od dwu lat, wspólnie z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Sekcją Poligrafów SIMP oraz redakcją „Poligrafiki” wybierana jest DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU.

Dodaj komentarz