Konkursy

PIK-OWE LAURY (2004) WRĘCZONE

Uhonorowany Nagrodą Specjalną  Tadeusz Górny

Podczas uroczystości 15-lecia Polskiej Izby Książki (28.10.2005) wręczono PIK-owe Laury – nagrodę przyznawaną od tego roku dziennikarzom specjalizującym się w promocji książki. Nagrody przyznano za prace w 2004 roku.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:

1. „Najciekawsza Prezentacja Książki w Prasie” – pod uwagę zostały wzięte publikacje poświęcone książkom ze wszystkich gazet codziennych, tygodników , dwutygodników i miesięczników.
W tej kategorii za rok 2004 nominowani zostali:

• Piotr Bratkowski – „Newsweek”
• Tomasz Fijałkowski – „Tygodnik Powszechny”
• Krzysztof Masłoń – „Rzeczpospolita”
• Andrzej Rostocki – „Rzeczpospolita”

Nagrodę otrzymał KRZYSZTOF MASŁOŃ

2. „Najciekawsza Prezentacja Książki w Mediach Elektronicznych”
– w tym wypadku zostały ocenione programy radiowe, telewizyjne
oraz portale internetowe poświęcone książkom lub kulturze.
W tej kategorii za rok 2004 nominowani zostali:

• Tadeusz Górny – za program „Książki z górnej półki” – TVP 3
• Iwona Smolka – za m.in. program ”Tygodnik Literacki” w PR 2
• Kazimiera Szczuka – za program „Wydanie drugie poprawione” – TVN 24 i TVN

Nagrodę otrzymała KAZIMIERA SZCZUKA

Jury postanowiło dodatkowo uhonorować TADEUSZA GÓRNEGO, któremu przyznano nagrodę specjalną, uznając prowadzony przez niego od pięciu lat program ,, Książki z Górnej Półki” za ewenement na rynku mediów.

Dziennikarzy zgłosili do konkursu Członkowie Polskiej Izby Książki, a nominacji i wyboru laureatów dokonało jury w składzie: Dorota Malinowska – Grupińska, prof. Maria Poprzęcka, Piotr Dobrołęcki, Michał Jagiełło i Piotr Marciszuk.

Nagroda wynosi 10 000 zł i towarzyszy jej statuetka PIK-owego Lauru autorstwa prof. Bronisława Chromego.––––––––––––––––––

Dodaj komentarz