Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Konferencja prasowa Magdy Ślusarskiej

Prezes Instytutu Książki dr Magdalena Ślusarska

Instytut Książki pozostanie w Krakowie, w Warszawie, i nie tylko, powstaną, być może, filie.


Na swej pierwszej konferencji prasowej z dziennikarzami (PAP, 21.12.2005) spotkała się dr Magdalena Ślusarska, od kilku dni prezes Instytutu Książki. Zadeklarowała szeroką współpracę ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą promocją książki, wstępnie oceniła wyniki dotychczasowych działań Instytutu: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny promocji polskiej literatury i książki za granicą, świetny program translatorski, zbyt skoncentrowana na Krakowie i jego regionie promocja czytelnictwa w Polsce – tu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ma temu służyć otwarcie się Instytutu na wszelkie pomysły z zewnątrz, ze strony środowisk twórczych i poszczególnych osób, z tzw. „prowincji” oraz uaktywnienie Rady Programowej Instytutu, który, mimo że powołany ponad rok temu, do tej pora nie zebrał się jeszcze ani razu.

Na prace przyszłoroczne Instytut ma wstępnie przyznaną kwotę 6,1 mln. zł na działalność statutową oraz 4,0 mln. zł na działalność operacyjną.
(info ap)

Dodaj komentarz