Edytorstwo Kalendarze

VIDICAL 2006

W lutym 2006 roku w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie odbędzie się II Międzynarodowy Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych ,,Vidical”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 10 stycznia 2006.

Pierwszy Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy miał miejsce w 1989 roku w Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy na warszawskim Mokotowie. Pomysłodawcą wystawy był ówczesny dyrektor tej placówki, Tadeusz Borczak, a współorganizatorami – Biblioteka Narodowa i Akademia Sztuk Pięknych.

W roku 1996, po reorganizacji Empik, z inicjatywy jego zarządu powstała firma Vidical sp. z o.o. Od 1997 r. kolejne edycje Przeglądu (już pod nazwą Vidical) organizowano w styczniu i lutym każdego roku w Muzeum Plakatu. Stanowił on prezentację kalendarzy wykonanych w Polsce lub za granicą z przeznaczeniem na polski rynek. Od 2001 roku ekspozycję poszerzono o karty świąteczno-noworoczne.
Celem Przeglądu było promowanie tych kalendarzy reklamowych i komercyjnych oraz kart świątecznych, które możemy uznać za dzieła sztuki, stymulowanie wzrostu poziomu edytorskiego i zachęcanie wydawców do wykorzystywania kalendarzy jako medium do prezentacji twórczości artystów znanych lub promowania debiutantów. Jury złożone z wybitnych osobistości polskiej kultury i sztuki, pod przewodnictwem prof. Stanisława Wieczorka, wybierało najlepsze karty świąteczno-noworoczne i najlepsze kalendarze roku w różnych kategoriach, przyznawało też nagrody specjalne, np. za najlepsze fotografie, ilustracje, opracowanie graficzne, najwyższą jakość poligrafii itp. Prace nagrodzone lub wyróżnione zostają dołączone do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Vidical to impreza typu „non profit” i nagrody mają wyłącznie charakter honorowy (laureaci otrzymują statuetkę i medale autorstwa artysty rzeźbiarza Tadeusza Markiewicza). Mimo to konkurs zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród biorących udział w procesie powstawania kalendarzy, czyli wydawców, projektantów, grafików, fotografików i poligrafów, ale także i publiczności.
Akcenty międzynarodowe w Ogólnopolskich Przeglądach Kalendarzy pojawiały się już wcześniej, albowiem regulamin dopuszczał kalendarze tych firm zagranicznych, które miały w Polsce oficjalne przedstawicielstwa, a poza tym od wielu lat imprezie towarzyszyła pozakonkursowa ekspozycja „kultowych” kalendarzy: Pirelli i Michael Huber. Podsumowaniem I edycji konkursu jest wydany właśnie album „Vidical 2005”, prezentujący wszystkie prace, jakie zostały zgłoszone do rywalizacji. Album, którego sponsorem została firma Papyrus sp. z o.o., wydrukowano na papierze G-Print 150 g. Papier ten pozwolił w doskonały sposób oddać charakter poszczególnych prac, wiernie odzwierciedlić barwy i półtony.

Dodaj komentarz